• Slovak
 • English
 
 
Životopis (CV)Jazykový pasMobilitaDodatok k osvedčeniuDodatok k diplomu
 
Hlavné menu
Aktuality
Čo je Europass?
Europass dokumenty
Na stiahnutie
Národné strediská Europass
Často kladené otázky
Kontakty a stránkové hodiny
Odporúčané linky
Pýtajte sa
Vyhľadávanie
Archív podujatí
Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Prihlásenie do databázy
On-line formuláre
Najnovšie správy
Najčítanejšie správy
 
Čo je Europass?

EUROPASS - jeho charakteristika

 • slúži na zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v inom štáte.
 • uľahčuje a pomáha v praxi pri hľadaní práce, pri uchádzaní sa o rôzne vzdelávacie programy
 • pomáha zamestnávateľovi uľahčiť posúdenie kvalifikácie uchádzača o jeho zamestnanie
 • má jednotnú štruktúru, čím sa stáva zrozumiteľným aj v iných štátoch 
 • jeho sprístupnenie a propagáciu koordinuje Národné stredisko pre Europass (NSE)
 • pozostáva z piatich dokumentov (1. Europass - životopis (CV); 2. Europass - jazykový pas; 3. Europass - mobilita; 4. Europass - dodatok k osvedčeniu; 5. Europass - dodatok k diplomu

Národné stredisko pre Europass (NSE) - jeho činnosť

 • činnosťou NSE bolo poverené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní 
 • koordinuje, v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, činnosti týkajúce sa sprístupnenia alebo vydávania dokumentov Europass, alebo tam kde je to vhodné, vykonáva tieto činnosti; 
 • zriaďuje a riadi vnútroštátny informačný systém 
 • podporuje používanie Europass-u, okrem iného prostredníctvom internetových služieb; 
 • zabezpečuje, v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, aby boli jednotlivým občanom sprístupnené adekvátne informácie a usmernenia o Europass-e a jeho dokumentoch; 
 • uľahčuje poskytovanie informácií a usmernení o vzdelávacích príležitostiach v celej Európe, o štruktúre vzdelávacích a prípravných systémov a o ďalších otázkach týkajúcich sa mobility na vzdelávacie účely, najmä prostredníctvom úzkej koordinácie s príslušnými službami Spoločenstva a vnútroštátnymi službami, a tam kde je to vhodné, sprístupní občanom úvodný návod k mobilite; 
 • riadi na vnútroštátnej úrovni finančnú podporu Spoločenstva pre všetky činnosti týkajúce sa tohto rozhodnutia; 
 • zúčastňuje sa na európskej sieti národných stredísk Europass